KPR Tanıtım
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kalp ve Akciğer Rehabilitasyon Ünitesinde kalp hastalığı, akciğerhastalığı ve/veya damar hastalığı olan bireylere fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan en iyi düzeye ulaşmaları amacıyla rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.
Bu program Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın bir bölümü olup Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, Göğüs cerrahisi, Kalp damar cerrahisi, Psikiyatri ve İç hastalıkları Anabilim dallarınca ortaklaşa yürütülen çoklu disiplinleri kapsayan bir uygulamadır. Ayrıca ekibimizde diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanıda yer almaktadır.
Doğu kampüsünde bulunan hastanemiz içinde yer alan Kalp ve Akciğer Rehabilitasyon Ünitesinde hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi yanında, hastane ortamında uzman hekimler tarafından monitörizasyon altında egzersiz programı hizmeti verilmektedir.
Kalp ve Akciğer Rehabilitasyon Programındaki çalışanlar; sağlığınızı geliştirmeniz, gelecekteki kalp damarve akciğer hastalık riskinizi azaltmanız içindeçeşitli programlara dahil olmanız konusunda da yardımcı olmaktadır.

Örneğin;
• Fiziksel aktivite alışkanlıklarınızı iyileştirmek
• Beslenmenizi düzenlemek
• Sağlıklı kilonuzu korumak
• Tütün kullanma ve tütüne maruz kalmayı engellemek vb.

Bu stratejiler iyi biliniyor olsa da, pratiğe dökmek zor olabilir. Kalp damar ve solunum sistemlerinizin sağlıklı olmasına giden yolda sizin kişisel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olan BireyselKalp ve AkciğerRehabilitasyonuhizmeti size sunulmaktadır.


Kişiye Özel Kalp ve AkciğerRehabilitasyon planı şunları içerir:
• Sıkı denetlenen egzersiz programı
• Hasta eğitim ve sağlık programları
• Beslenme danışmanlığı
• Sigara bırakma danışmanlığı
• Stres yönetimi
• Gerektiğinde diğer medikal alanlara sevk ve tedavinin takip edilmesi


Program aşağıdaki durumları yaşamış veya tedavi almış kişiler içindir. Bu durumlar;
• Göğüs ağrısı (anjina) olanlar,
• Koronerkalpdamarhastalığıolanlar,
• Koroner anjio olmuş veya stenti olan hastalar,
• Koroner bypass ameliyatı geçirenler,
• Kalp krizigeçirenler,
• Kalp yetmezliği olanlar,
• Kalp nakli olmuş olanlar,
• Kalp kapak ameliyatı olanlar,
• Periferik arter hastalığı olan hastalar,
• Astım hastaları,
• Bronşiektazi hastaları,
• Kronik Bronşit hastaları,
• Kronik ObstruktifAkciğer Hastalığı (KOAH) olanlar,
• KistikFibrozis hastaları,
• Amfizem hastaları,
• İnterstisyalFibrozis hastalığı olanlar,
• Akciğer nakli olanlar,
• Mesleki veya Çevresel Akciğer hastaları,
• Solunum Yetmezliği hastaları,
• Sarkoidozis,
• Kalpdamarhastalığıiçin risk faktörüolanlar (hipertansiyon, hiperkolesterolemi (kolesterolyüksekliği), trigliserityüksekliği, diabetes mellitus (şekerhastalığı), metaboliksendrom).
• Nörolojikhastalıknedeniyleakciğertutulumuolanlar,
• Kashastalığınedeniyleakciğertutulumuolanlar,
• Romatizmalhastalıknedeniyleakciğervekalptutulumuolanlar,
• Omurilikyaralanmasıhastaları,
• Diyafragmavegöğüsduvarıdefektiolanlar,
• İnterstisyelakciğerhastalığıolanlar.


Kalp ve Akciğer Rehabilitasyon Programının amaçları:
• Yaşam kalitenizi arttırmak,
• Hastalığınıza bağlısemptom (bulgu) ve şikayetlerinizi azaltmak,
• Kardiyovaskülerve akciğer hastalığınızın ilerleme hızını ve riskini azaltmak,
• Hastalığınız hakkındaki farkındalığınızı artırmak için eğitim ve danışmanlık sağlamak,
• Mesleğinize geri dönüşünüz için destek sağlamak,
• Fizikselkondüsyonunuzuartırmak,
• Kalpveakciğerdayanıklılığınızıartırmak,
• Kankolesterol, glukoz (şeker ) düzeyiniziazaltmak, tansiyonunuzudüşürmek,
• Zayıflatmak,
• Kendinizidahaiyihissetmenizisağlamak,
• Hastalığınızvesemptomlarınıznedeniyletekrarhastaneyeyatmaoranınızıdüşürmek,
• Hastalığabağlınefesdarlığıvebalgammiktarınıazaltmak.

Randevular
Kalp ve Akciğer Rehabilitasyon Programında yer almak için Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine (Tel: 0246 2119193) veya Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesine (0 246 2119555) ve ilgili branştaki doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Randevu Almak için..

0-246-211 91 93